Extension Responsive API 2345A

แจกปลั๊กอิน ผลบอลสด ตารางคะแนน


ผลบอลสด

Example

Desktop (Example Width 700px) Mobile & Widget (Example Width 320px)

ปลั๊กอิน รายงานผลแข่งขันฟุตบอลประจำวัน ท่านสามารถกำหนดขนาดความกว้าง ได้ตั้งแต่ 320 pixcel- 100 % โดยเนื้อหารายละเอียด จะแสดงอัตโนมัติตามความกว้าง ส่วนความสูงที่แนะนำควรอยู่ที่ 520 pixcel

Iframe Code

Head Code

Body Code


ตารางคะแนน

Example

Desktop (Example Width 550px) Mobile & Widget (Example Width 320px)

ปลั๊กอินตารางแสดงผลลำดับคะแนนการแข่งขันฟุตบอลในแต่ละทัวร์นาเมนต์ ท่านสามารถกำหนดขนาดความกว้าง ได้ตั้งแต่ 200 - 550 pixcel โดยเนื้อหารายละเอียด จะแสดงอัตโนมัติตามความกว้าง ส่วนความสูงที่แนะนำควรอยู่ที่ 520 pixcel

Iframe Code

Head Code

Body Code